ПРОЕКТИРАНЕ

Ние предлагаме проектиране на електроинсталации, мълниезащитни системи, електротабла, автоматизация, кабелни линии и други в областта на електроенергийните съоръжения, според стандартите и изискванията, заложени в българското законодателство. 

Обект на проектиране могат да бъдат частни домове, обществени, жилищни или индустриални сгради, както и електросъоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични или вятърни централи, хибридни системи за съхранение на енергия.

Консултантски услуги

Когато не сте съвсем сигурни в идеите си или не знаете към кого да се обърнете – ние можем да Ви помогнем. Предлагаме консултантски услуги и посредничество с доказани специалисти, за да осъществим качествена цялостна услуга в областта на проектирането, сертифицирането и узаконяването.

Предлагаме и технически консултации за стартиращи проекти, както и за такива в по-напреднал етап – включващи пуск и наладка на съоръжения за производство или консумация на енергия.